Glitzer

Zum Thema «Glitzer«, Nun Magazin Konstanz, 2021